Beter voorkomen dan vóór komen

Tarieven

Juridisch Adviesbureau Blom houdt de tarieven transparant en geeft graag een helder inzicht in de kosten die in rekening worden gebracht. De kosten zijn gebaseerd op reële tarieven. Zo worden er géén kantoorkosten berekend en krijgt u een uitgebreide, gespecificeerde factuur.

Vaste prijsafspraak

In een aantal gevallen is het mogelijk in goed overleg een vaste prijsafspraak te maken. Dan weet u van tevoren, waar u aan toe bent. Indien blijkt, dat de prijsafspraak niet meer in redelijke verhouding staat tot de gewerkte uren, dan worden in onderling overleg nieuwe afspraken gemaakt, zodat u niet voor verrassingen achteraf komt te staan. Wel worden periodieke voorschotten gevraagd voor de te besteden uren.

Uurtarieven

Als een vaste prijsafspraak niet haalbaar is, dan wordt het uurtarief in rekening gebracht. Dat bedraagt voor particulieren € 100,- per uur en voor ondernemingen € 200,- per uur. Het betreft in dit geval veelal éénmalige adviezen. In spoedzaken wordt een eenmalige toeslag van € 500,- berekend.

Pakketten

Voor doorlopend juridisch advies kunt u zich abonneren op de toegang tot onbeperkt juridisch advies. Dat kan voor het opstellen van overeenkomsten of algemene voorwaarden, maar ook voor korte juridische vragen. U kunt zich op die manier vele kosten besparen. Er gelden geen abonnementskosten en ook geen opzegtermijnen. In onderling overleg, kijkend naar uw behoefte aan juridische dienstverlening, kan de prijs van het abonnement bepaald worden. Hiervoor wordt een 'rekening-courantverhouding' geopend, waarbij u periodiek een depotstorting doet. Vervolgens wordt elke 6 maanden geëvalueerd of deze methodiek nog steeds passend voor u is.

Legal Screening

Een bijzondere vorm van dienstverlening is het concept van Legal Screening. Daarbij wordt voor een éénmalig bedrag uw onderneming getoetst op alle relevante juridische aspecten, met name op het gebied van ondernemingsrecht en arbeidsrecht, maar indien nodig ook op fiscale onderwerpen binnen de bovengenoemde rechtsgebieden.

De tariefstelling is gebaseerd op het aantal in uw onderneming werkzame personen (FTE) volgens de volgende staffel:

Aantal FTE   tarief
0-10 € 500,-
10-50 € 1.500,-
50-100 € 2.500,-
>100 € 5.000,-


Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W.
Juridisch Adviesbureau Blom is uw partner in arbeidsrecht