Beter voorkomen dan vóór komen

Werkgebieden

Juridisch Adviesbureau Blom heeft zich gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en sociaal zekerheidsrecht. Juridisch Adviesbureau Blom geeft adviezen aan zowel ondernemers als particulieren.

Verbintenissenrecht is zowel op het gebied van arbeidsrecht als ondernemingsrecht van belang, met name indien er overeenkomsten worden gesloten.

Het rechtsgebied sociale zekerheid heeft betrekking op de aanspraak op uitkeringen krachtens de WIA, WW, Bijstand en andere sociale regelingen. Dat kan ook van belang zijn voor werkgevers, die worden geconfronteerd met zieke werknemers.

> arbeidsrecht
> ondernemingsrecht
Juridisch Adviesbureau Blom is uw partner in arbeidsrecht